Czym nie są studia MBA?

Studia i szkolenia MBA są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu. Wokół studiów przez lata narosło wiele mitów, co wynika z tego, że wiele osób nie ma pojęcia, jaki jest ich program. Zanim zapiszemy się na studia MBA, poczytajmy, co powszechnie się o nich sądzi i czy jest w tym choć część prawdy.

Czym są studia MBA?

Menedżerskie Studia MBA to bardzo intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Jest to prestiżowy tytuł honorowany na całym świecie, gdyż absolwenci otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Studia MBA są odpowiedzią na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla. Program studiów jest opracowany tak, by znaczna część zajęć miała formę warsztatową. Słuchacze poznają tajniki różnych dziedzin zarządzania, na przykład: księgowość i finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektem, prawo, informatykę, zarządzanie zasobami ludzkimi itd. Przyszli studenci MBA są przyjmowani na podstawie aplikacji, testów i rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na przynajmniej na jednym kierunku. Kandydat musi przejść przez wszystkie etapy rekrutacyjne, a najważniejszą częścią jest rozmowa, podczas której osoba ją przeprowadzająca zapyta o osiągnięcia, cele i motywacje osoby aplikującej. Ważną częścią rekrutacji jest test kwalifikacyjny.

Jakie mity narosły wokół studiów MBA? Czym nie jest ten kierunek?

Panuje powszechne przekonanie, że posiadanie dyplomu ukończenia studiów MBA oznacza szybszy awans i większą pensję. Częściowo jest to prawda, ale osoby, które mają MBA są pracowite i ambitne, co stało się ich przepustką do sukcesu. Studia MBA nie są więc przepustką i gwarancją sukcesu, a najważniejsza jest ciężka praca. Absolwenci MBA są dobrymi przedsiębiorcami, ale to nie dyplom ich takimi uczynił, a ich cechy charakteru, które wytrwale rozwijają. Niektórzy uważają, że zamiast MBA wystarczą studia z zakresu zarządzania, co nie jest prawda, gdyż na MBA kładzie się szczególny nacisk na metody i rozwiązania, dzięki którym studenci mogą wprowadzić teorię w praktykę. Nie jest prawdą, że wszystkim absolwentom studiów MBA zależy na pieniądzach i władzy, gdyż dla większości osób z tym tytułem ważne jest również dążenie do wprowadzania zmian. Studia nie są więc wylęgarnią talentów, ale prawdą jest, że ludziom mądrym i zdolnym stwarzają bezmiar możliwości, które ci po prostu wykorzystują. Krzywdzące jest przekonanie, iż menedżerowie z MBA nie potrafią myśleć niestandardowo. Wielu z nich jednak ma wiedzę, która pozwala im ryzykować i poszerzać biznesowe horyzonty. Krytycy twierdzą, że programy studiów MBA są zbyt drogie, a program nie jest interesujący. Wprawdzie udział w programie na najbardziej renomowanych uczelniach może nawet oznaczać wydatek 100 tys. euro, ale jest to długoterminowa inwestycja o trwałej wartości, gdyż zajęcia prowadzą najlepsi przedsiębiorcy.

Zobacz również  Jak połączyć studia z pracą

Studia MBA to opłacalna inwestycja, gdyż zarobki absolwentów są zazwyczaj bardzo wysokie. Jeśli chcemy się na nie zapisać, walczymy z mitami i poznajmy fakty, by otworzyć drzwi do wielkiej kariery.