Czy warto iść na gospodarką przestrzenną?

Młody człowiek wybiera kierunek studiów zgodny z jego zainteresowaniami i zdolnościami. Ważne jest także, by po skończeniu nauki mieć szansę na zdobycie dobrej pracy, która zagwarantuje dostatnie życie. Warto dokładnie przejrzeć ofertę kierunków, gdyż być może zainteresuje nas kierunek, o którym dotąd nie myśleliśmy. A może warto pójść na gospodarką przestrzenną?

Czym jest gospodarka przestrzenna?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają interdyscyplinarny charakter, łącząc w sobie nauki społeczno-ekonomiczne, przyrodnicze, rolnicze, techniczne oraz leśne. Kierunek ten jest odpowiedzią na problemy tematyki zrównoważonego gospodarowania i zarządzania otaczającą nasz przestrzenią. Specjalista od gospodarki przestrzennej uczy się, jak przestrzennie zagospodarowywać ośrodki miejskie i wiejskie oraz regiony kraju, rozplanowywać przestrzeń, programować rozwój regionalny i lokalny. Poznaje również zasady współpracy z różnym organami dla dobra przestrzeni, którą się zajmuje. Szkoły wyższe oferują studentom bardzo bogaty program nauczania, który obejmuje przedmioty dotyczące działania gospodarki regionalnej i samorządowej, projektowania urbanistycznego i gospodarki miejskiej.

Co można robić po gospodarce przestrzennej? Czy warto iść na takie studia?

Osoba zajmująca się gospodarką przestrzenną musi trafnie przewidywać nadchodzące procesy przestrzenne. Koniecznymi umiejętnościami są: wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne, duża wyobraźnia, sprawny wzrok i duża gotowość do akceptacji często zmieniających się warunków pracy. Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna, studia kończąc z sukcesem, pracy mogą szukać w służbach administracji publicznej, które zajmują się planowaniem przestrzennym oraz gospodarką gruntami i ochroną środowiska. Zatrudnienie znajdą także w izbach gospodarczych, regionalnych fundacjach i w biurach projektowych.

Zobacz również  Jaki szal do sukni wybrać?

Gdzie studiować gospodarkę przestrzenną?

Jeśli zdecydujemy się na studia na tym kierunku, pamiętajmy, że ważny jest poziom zajęć teoretycznych prowadzonych przez kompetentnych wykładowców, ale bardzo istotne jest także praktyczne przygotowanie do zawodu. Student powinien mieć kontakt z praktykami, którzy wprowadzą go w tajniki zawodu i zaprezentują aktualne problemy z zakresu gospodarki przestrzennej, a także przedstawią oczekiwania przyszłych pracodawców.

Osoby, które zdecydują się na kierunek gospodarka przestrzenna, czas studiów spędzą bardzo ciekawie, a po ich ukończeniu będą gotowi do uczestnictwa w kształtowaniu wyglądu i rozwoju miast, co jest dużym, ale ciekawym wyzwaniem.